Slachtoffers

Jij bent slachtoffer of getuige van seksueel misbruik (met een minderjarige) en bent in behandeling bij een therapeut? Als slachtoffer is het niet vanzelfsprekend dat je aangifte doet bij de politie. Jouw therapeut heeft met de Wall of Shame de mogelijkheid een of meerdere dader(s) aan te duiden. De meeste daders maken meer dan één slachtoffer.

Helen na seksueel misbruik

Als slachtoffer van seksueel misbruik ben je jaren bezig met het verwerken van de feiten. Een van de eerste stappen op het pad van heling is de erkenning door de dader. In de praktijk maken daders het slachtoffer belachelijk, proberen te manipuleren en de schuld bij het slachtoffer neer te leggen. Ze denken ermee weg te komen… Helaas, dit is de Wall of Shame!

Dader aanmelden

Voordat we de dadernaam publiceren, sturen we deze een bericht per post, mail of WhatsApp/SMS. Als jouw therapeut, het postadres, mailadres of GSM-nummer doorgeeft, gaan wij een bericht sturen. Hierin wordt jouw naam niet genoemd.

Het bericht dat we sturen:

‘Goedendag, als dader van seksueel misbruik wordt uw naam over één maand gepubliceerd op het internet. De melding is gedaan door een of meerdere therapeuten van uw slachtoffer(s). Op de website www.wallofshame.eu is te lezen hoe u publicatie kunt voorkomen… Gr. Wall of Shame-team’.